Popis:

 • Ideální řešení kontroly vstupu v rámci komerčních objektů.
 • Správa přístupů pro více dveří s různými přístupovými právy uživatelů.
 • Možnost časového vymezení přístupových práv (14 časových zón v 5 periodách).
 • Pracuje s reálným časem, včetně svátků (hodiny, dny v týdnu, svátky).
 • Možnost vyčtení historie prostupů z paměti elektronického dveřního kování (až 1000 posledních záznamů).
 • Licence pro 10, 30, 75 dveří a bez omezení počtu dveří.

Použití:

 • Ideální v kombinaci s mechanickými samozamykacími zámky ABLOY EL160 nebo ABLOY EL166.
 • Lze použít i v kombinaci se stávajícím zadlabávacím zámkem.
 • Software TS1000 a licence na CD s autorizačním klíčem pro vytvoření přístupového/časového plánu.
 • Programátor MIFARE karet - připojený k PC pro přenášení přístupového/časového plánu pro jednotlivé držitele na čipové MIFARE karty nebo přívěsky.
 • Přenosný programátor - vždy ve spojení s autorizačním klíčem slouží k přenosu dat, konfiguraci elektronického dveřního kování a vyčítání historie prostupů.

Poznámka:

Při instalaci dveřního kování s elektronicky blokovanou vnější klikou je vždy nutné pamatovat na to, abychom měli k dispozici správný dělený čtyřhran, který bude odpovídat aktuální tloušťce dveřního křídla, licenci s programovací kartou (Stand Alone) a uživatelské karty, čipové přívěsky nebo nalepovací tagy (viz. tabulka doplňky). Před samotným zapojením systému je nutné nejprve osadit baterie a poté propojit čtecí zařízení na vnější části dveřního kování prostřednictvím kabelu zakončeného konektorem s řídící jednotkou integrovanou do těla vnitřní části dveřního kování. Tímto krokem zajistíme maximální životnost baterií po dobu své funkce.

V případě updatu dveřního kování s elektronicky blokovanou vnější klikou z aplikační verze Stand Alone na Off Line nebo Update on Card je nutné resetovat zámek do továrního nastavení, aby bylo možné přehrát firmware uložený v paměti dveřního kování.