Popis:

  • Ideální řešení kontroly vstupu v rámci komerčních, ale i bytových objektů.
  • Možnost sjednocení více zámků pro přístup konkrétního uživatele.
  • Neomezený přístup uživatele 24 hodin / 7 dní v týdnu.
  • Nepodporuje čtení historie prostupů z paměti elektronického dveřního kování.

Použití:

  • Ideální v kombinaci s mechanickými samozamykacími zámky ABLOY EL160 (nebo ABLOY EL166 vícebodový).
  • Lze provést softwarový update na aplikační verzi Off line / UoC (Update on Card) zakoupením příslušné licence, případně dalšího sw vybavení.

Poznámka:

Při instalaci dveřního kování s elektronicky blokovanou vnější klikou je vždy nutné pamatovat na to, abychom měli k dispozici správný dělený čtyřhran, který bude odpovídat aktuální tloušťce dveřního křídla, licenci s programovací kartou (Stand Alone) a uživatelské karty, čipové přívěsky nebo nalepovací tagy (viz. tabulka doplňky). Před samotným zapojením systému je nutné nejprve osadit baterie a poté propojit čtecí zařízení na vnější části dveřního kování prostřednictvím kabelu zakončeného konektorem s řídící jednotkou integrovanou do těla vnitřní části dveřního kování. Tímto krokem zajistíme maximální životnost baterií po dobu své funkce.

V případě updatu dveřního kování s elektronicky blokovanou vnější klikou z aplikační verze Stand Alone na Off Line nebo Update on Card je nutné resetovat zámek do továrního nastavení, aby bylo možné přehrát firmware uložený v paměti dveřního kování.