Zajišťuje stejné funkce jako SMARTAIR Off-line s tím rozdílem, že veškerý přenos informací mezi aplikačním softwarem a pamětí kování/zámku se děje bezdrátově prostřednictvím přístupových HUBů.

Bezdrátová komunikace mezi kováním/zámkem a HUBem probíhá na frekvenci 868 MHz,
mezi HUBem a PC přes TCP/IP rozhraní
• nabízí možnost vzdálené správy systému z jiné budovy nebo města přes internet
• jeden HUB umožňuje připojení až 30-ti kování/zámků SMARTAIR Wireless do vzdálenosti až 30 m
• umožňuje vzdálené otevření dveří bez použití uživatelské karty a sledování stavu přístupů

Programování:

Struktura vytvořená pomocí aplikačního softwaru TS1000 se přenese z PC přes HUB bezdrátovou komunikací přímo do kování/zámků, pro první inicializaci systému je třeba použít přenosný programátor.

Zámek má svou stálou paměť s uloženou strukturou přístupových práv, tzn. že při výpadku funkce hlavního PC nebo HUBu celý přístupový systém SMARTAIR stále funguje. Při restartu hlavního PC nebo HUBu dojde k automatické synchronizaci dat v softwaru a v kování/zámku SMARTAIR